xem tuổi vợ chồng cho tuổi nhâm tuất

Xem tuổi chọn vợ chồng cho người tuổi Nhâm Thân 1992

Bởi có nhiều điều kỵ hạp lẫn nhau, rất khó mà phân tích. Cần hiểu từ gốc đến ngọn mình định mới đặng. Trước phải biết số của người trai hay người gái đó có số thay chồng hay đổi vợ không? Chọn vợ chọn chồng căn cứ vào các loại sách như Lữ Tài