Mạng Nữ Nhâm Thân

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Ất Sửu 1985 vợ Nhâm Thân 1992

Theo tử vi, khi chọn năm sinh con hợp tuổi bố Ất Sửu 1985 mẹ Nhâm Thân 1992 cần để ý tới các yếu tố Ngũ hành, Thiên can, Địa chi, Cung mệnh của cha mẹ hợp với người con. Ngũ hành của cha mẹ nên tương sinh với Ngũ hành của con. Thiên can,

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Giáp Tý 1984 vợ Nhâm Thân 1992

Theo tử vi, khi chọn năm sinh con hợp tuổi bố Giáp Tý 1984 mẹ Nhâm Thân 1992 cần để ý tới các yếu tố Ngũ hành, Thiên can, Địa chi, Cung mệnh của cha mẹ hợp với người con. Ngũ hành của cha mẹ nên tương sinh với Ngũ hành của con. Thiên can,

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Mậu Thìn 1988 vợ Nhâm Thân 1992

Theo tử vi, khi chọn năm sinh con hợp tuổi bố Mậu Thìn 1988 mẹ Nhâm Thân 1992 cần để ý tới các yếu tố Ngũ hành, Thiên can, Địa chi, Cung mệnh của cha mẹ hợp với người con. Ngũ hành của cha mẹ nên tương sinh với Ngũ hành của con. Thiên can,

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Đinh Mão 1987 vợ Nhâm Thân 1992

Theo tử vi, khi chọn năm sinh con hợp tuổi bố Đinh Mão 1987 mẹ Nhâm Thân 1992 cần để ý tới các yếu tố Ngũ hành, Thiên can, Địa chi, Cung mệnh của cha mẹ hợp với người con. Ngũ hành của cha mẹ nên tương sinh với Ngũ hành của con. Thiên can,

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Bính Dần 1986 vợ Nhâm Thân 1992

Theo tử vi, khi chọn năm sinh con hợp tuổi bố Bính Dần 1986 mẹ Nhâm Thân 1992 cần để ý tới các yếu tố Ngũ hành, Thiên can, Địa chi, Cung mệnh của cha mẹ hợp với người con. Ngũ hành của cha mẹ nên tương sinh với Ngũ hành của con. Thiên can,

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Kỷ Tỵ 1989 vợ Nhâm Thân 1992

Theo tử vi, khi chọn năm sinh con hợp tuổi bố Kỷ Tỵ 1989 mẹ Nhâm Thân 1992 cần để ý tới các yếu tố Ngũ hành, Thiên can, Địa chi, Cung mệnh của cha mẹ hợp với người con. Ngũ hành của cha mẹ nên tương sinh với Ngũ hành của con. Thiên can,

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Canh Ngọ 1990 vợ Nhâm Thân 1992

Theo tử vi, khi chọn năm sinh con hợp tuổi bố Canh Ngọ 1990 mẹ Nhâm Thân 1992 cần để ý tới các yếu tố Ngũ hành, Thiên can, Địa chi, Cung mệnh của cha mẹ hợp với người con. Ngũ hành của cha mẹ nên tương sinh với Ngũ hành của con. Thiên can,

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Tân Mùi 1991 vợ Nhâm Thân 1992

Theo tử vi, khi chọn năm sinh con hợp tuổi bố Tân Mùi 1991 mẹ Nhâm Thân 1992 cần để ý tới các yếu tố Ngũ hành, Thiên can, Địa chi, Cung mệnh của cha mẹ hợp với người con. Ngũ hành của cha mẹ nên tương sinh với Ngũ hành của con. Thiên can,

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Quý Dậu 1993 vợ Nhâm Thân 1992

Theo tử vi, khi chọn năm sinh con hợp tuổi bố Quý Dậu 1993 mẹ Nhâm Thân 1992 cần để ý tới các yếu tố Ngũ hành, Thiên can, Địa chi, Cung mệnh của cha mẹ hợp với người con. Ngũ hành của cha mẹ nên tương sinh với Ngũ hành của con. Thiên can,

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Giáp Tuất 1994 vợ Nhâm Thân 1992

Theo tử vi, khi chọn năm sinh con hợp tuổi bố Giáp Tuất 1994 mẹ Nhâm Thân 1992 cần để ý tới các yếu tố Ngũ hành, Thiên can, Địa chi, Cung mệnh của cha mẹ hợp với người con. Ngũ hành của cha mẹ nên tương sinh với Ngũ hành của con. Thiên can,