tuổi mùi hợp với tuổi nào nhất

Những người tuổi Mùi và tuổi Nhâm Thân 1992 có hợp với nhau không?

Trong mối quan hệ làm ăn kinh doanh, 2 người có thể sẽ phải chịu đựng những căng thẳng liên quan đến quyền lực, vì cả 2 đều thích làm thủ lĩnh. Thân thường chỉ ham vui, chứ không thực sự là con người của công việc. Mùi là người có tham vọng phát triển