coi sao hạn năm 2018 cho nữ 1992

Xem sao chiếu mệnh trong năm 2018 cho nữ tuổi Nhâm Thân 1992

Người bị sao này thường kỵ tháng 4 và tháng 8, giống như Sao Thổ Tú, cho nên có sách viết : “Thổ Tú, Thủy Diệu tứ bát ai”. Nhưng xét cho kỹ, người bị sao Thủy Diệu có kiết, có hung. Nếu người Nam giới đi làm ăn sẽ khá và có lợi hơn