coi sao hạn 2018

Xem sao chiếu mệnh trong năm 2018 cho nữ tuổi Nhâm Thân 1992

Người bị sao này thường kỵ tháng 4 và tháng 8, giống như Sao Thổ Tú, cho nên có sách viết : “Thổ Tú, Thủy Diệu tứ bát ai”. Nhưng xét cho kỹ, người bị sao Thủy Diệu có kiết, có hung. Nếu người Nam giới đi làm ăn sẽ khá và có lợi hơn

Xem sao chiếu mệnh trong năm 2018 cho nam tuổi Nhâm Thân 1992

Người có sao này cũng được kiết tinh như sao Thái Âm, làm ăn phát đạt, có tài lộc cho nên việc dựng vợ gã chồng cho các con cũng tốt, mọi chuyện hạnh thông. Xem các sao chiếu vận mệnh 2018, vận hạn theo tuổi. Xem sao sao tốt, sao xấu chiếu mạng trong